Mag de Hoge Raad over deze zaak beslissen?

JA
NEE