Is de TBS-kliniek altijd aansprakelijk bij een ongeval?

JA
NEE