Is de werkgever dus altijd aansprakelijk? Ook als de werknemer zelf een grote fout maakt?

JA
NEE