Vind je dat de werknemer schadevergoeding moet krijgen van zijn werkgever?

JA
NEE